വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ മലയാളം പരിഭാഷ സൌജന്യ ഡൌണ്‍ലോഡ്


വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ മലയാളം പരിഭാഷ വിവിധ രൂപത്തില്‍ സൌജന്യമായി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

പരിഭാഷ : ചെറിയമുണ്ടം അബ്ദുല്‍ഹമീദ്,  കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പറപ്പൂര്
പരിശോധന : കെ പി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അഹ്മദ്
     Download PDF format  -

     MP3 Audio രൂപത്തില്‍

     ഓണ്‍ലൈന്‍ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ മലയാളം പരിഭാഷ

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ