വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ മലയാളം പരിഭാഷ സൌജന്യ ഡൌണ്‍ലോഡ്


വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ മലയാളം പരിഭാഷ വിവിധ രൂപത്തില്‍ സൌജന്യമായി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

പരിഭാഷ : ചെറിയമുണ്ടം അബ്ദുല്‍ഹമീദ്,  കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് പറപ്പൂര്
പരിശോധന : കെ പി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അഹ്മദ്
     Download PDF format  -

     MP3 Audio രൂപത്തില്‍

     ഓണ്‍ലൈന്‍ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ മലയാളം പരിഭാഷ

5 comments:

Pretty പറഞ്ഞു...

Assalamu Alaikum Huda...

See i tried to download the "Vishudha Quraan Malayala Paribaasha". But, iam getting the comment "Bad Request" and i coudn't. So please can you guide me how to Download it..

shamsi പറഞ്ഞു...

Assalamu Alaikum,


Excellent! ; May Allah the Almighty bless you all.

@ prety - I could download the same from the above link. Could u try it once again?

NAZIL SHERIEF പറഞ്ഞു...

Jazakallah Khair...!!!

abdulgafoor പറഞ്ഞു...

ജസക്കല്ലഹ് ഹൈര്‍...ഇ സംരഭത്തിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്കും നമുക്കും നമ്മോട് ബന്ദപ്പെട്ടവര്‍ക്കും ഇനിയും കൂടുതല്‍ കാലം തീനി പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുവാന്‍ അള്ളാഹു ദീര്കയുസ്സും ഹഫിയ്യതും കുവ്വതും പ്രതാനം ചെയ്യട്ടെ ആമീന്‍ ..നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓരോ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു സോലിഹായ ഇബാതതായി സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീന്‍ ...

S!DD!QUE പറഞ്ഞു...

ജസക്കല്ലഹ് ഹൈര്‍...ഒരുപാട്‌ സന്തോഷം തോനുന്നു

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ