ഫേസ് ബുക്കിലൂടെ ഖുർആനും പ്രാമാണികമായ ഹദീസും


ദിവസവും പ്രാമാണികമായ പ്രവാചക വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ബുക്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിന്  മലയാളം ഹദീസ് പേജ് ലൈക്‌ ചെയ്യുക http://facebook.com/MalayalamHadeesദിവസവും ഖുർആൻ വചനങ്ങളും മലയാള പരിഭാഷയും നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ബുക്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിന്  മലയാളം ഖുർആൻ പേജ് ലൈക്‌ ചെയ്യുക
http://facebook.com/MalayalamQuran

Share this  post to your friends in various Social  Networks

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ