ബലി പെരുന്നാൾ4 comments:

sherin പറഞ്ഞു...

masha allah...

ashref പറഞ്ഞു...

അല്ഹമ്ധുലില്ലഹ് ഇനിയും കൂടുതല്‍ അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിന് കൂടുതല്‍ ഹദീസുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക

hydros പറഞ്ഞു...

ഹദീസുകളിലൂടെ ഒരുഒര്മപ്പെദുതല് വളെരെ ഗുണംചെയ്യും...അല്‍ഹംദുലില്ല.

abdulgafoor പറഞ്ഞു...

JAZAKALLAH KHAIR

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ