വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠനത്തിന് 3 സൗജന്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ


   വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന 3 സൗജന്യ ഖുർആൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ ഇസ്‌ലാമിക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനിയായ Huda Info Solutions പുറത്തിറക്കി. Huda Info Solutions ന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് (http://www.hudainfo.com) ഇത് download ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഖുർആൻ ഹദീസ് പഠനങ്ങൾക്കുള്ള കൂടുതൽ സൗജന്യ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ വൈകാതെ പുറത്തിറങ്ങും. Mirosoft Windows 8 , Windows 7, Windows Xp, Windows 2000, Windows Vista എന്നിവയിൽ Install ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ Zip file ആയി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. ശേഷം ഒരു ഫോൾഡറിലേക്ക്  Extract ചെയ്ത് Setup File ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക


ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തവർ വിവിധ മീഡിയത്തിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റും എത്തിച്ച് കൊടുത്ത് ഈ സംരംഭവുമായി സഹകരിക്കുക. അല്ലാഹു ഇത് പ്രതിഫലാർഹമായ ഒരു സൽകർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ (ആമീൻ)

1) Holy Quran Malayalam English Translation Free Edition

 Huda Info Solutions 2003 ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ പാരായണം ഒഴികെയുള്ള സൗജന്യ എഡിഷൻ File Size : 65 MB )

താഴെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.2) https://www.idrive.com/idrive/sh/sh?k=s2b7s4h8t6

3) https://drive.google.com/file/d/0BzoarDVSgD_dUFdkSzFVblN5bTA/ 

4) http://wikisend.com/download/236462/HQ_Free_Edition.zip

5) http://www.4shared.com/zip/kYv6zkALba/HQ_Free_Edition.html

6) http://www.mediafire.com/download/rdddb918qbq26r1/HQ_Free_Edition.zip

7)  http://hudainfo.com/free/HQ_Free_Edition.zip


2) Holy Quran Malayalam Amma Juzu Full Edition

 Huda Info Solutions 2003 ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ അമ്മ ജുസുഅ (ഭാഗം 30) അദ്ധ്യായം 78 മുതൽ 114 വരെ  ഉൾപെടുന്ന മുഴുവൻ എഡിഷൻ. With full feeaturs. File Size : 40 MB )

താഴെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.


2) https://www.idrive.com/idrive/sh/sh?k=s2b7s4h8t6

3) https://drive.google.com/file/d/0BzoarDVSgD_dMTVPX01hSy0xT1E/

4) http://wikisend.com/download/382220/HQ_Amma_Juzu.zip

5) http://www.4shared.com/zip/_CLmtZ-Zba/HQ_Amma_Juzu.html

6) https://www.mediafire.com/?cwsax9aod7e5s66

7) http://hudainfo.com/demo/QuranDemo.zip


 3) Quran Recitor for Beginners Free Edition 


 വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠനം ആരംഭിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും  ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ഉത്തമ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ. സൗജന്യ എഡിഷനിൽ അദ്ധ്യായം 96 മുതൽ 114 വരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.  With full feeaturs. File Size : 70 MB )

താഴെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.


2) https://www.idrive.com/idrive/sh/sh?k=u1h4b1f1i1

3) https://drive.google.com/file/d/0BzoarDVSgD_dRGFkTzVnVHNTclU

4) http://wikisend.com/download/550334/HQ_Recitor.zip 

5) http://www.4shared.com/zip/8nMDiLcrce/HQ_Recitor.html 

6) http://www.mediafire.com/download/nbaitek7ofgtb64/HQ_Recitor.zip 

7) http://hudainfo.com/free/HQ_Recitor.zip