മലയാളം ഹദീസ് / Huda Info Solutions Tirur
Like & Share :- മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മറ്റു ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ഇസ്‌ലാമിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സംരംഭം. Huda Info Solutions Tirur - http://facebook.com/hudainfo


Like this page : Malayalam Hadeeth ( മലയാളം ഹദീസ് ) to get Daily authentic Hadees in FB : https://www.facebook.com/MalayalamHadees

To get Quran Malayalam Translation daily in your FB Like - Malayalam Quran (മലയാളം ഖുര്ആന്) Page - https://www.facebook.com/MalayalamQuran 

2 comments:

JAN പറഞ്ഞു...

ﻻ يجرمنكم شنآن قوم على اﻻ تعدلوا ، اعدلوا هو اقرب للتقوى ، واتقوا الله ، ان الله خبير بما تعملون ഇതിറെ മലയാളത്തില്‍ അര്‍ഥം ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ

ppc experts പറഞ്ഞു...

PPC Expert For Tech Support |inbound calls for tech support, pop up calls for tech support Call at: +91 981-142-0083 ppc management experts ppc call provider by osiel web

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ